Medici šíří osvětu o diabetu

Studenti Lékařské fakulty Masarykovy univerzity pořádají již tradiční akci v rámci Světového dne diabetu, která se uskuteční v OC Olympia Brno ve dnech 10. – 11. 11. Tuto událost každoročně organizuje mezinárodní nezisková organizace IFMSA a probíhá na základě spolupráce všech osmi lékařských fakult v České republice. Tématem letošní akce je Diabetes a rodina.

Světový den diabetu byl vyhlášen v roce 1991 Mezinárodní diabetickou federací (IDF) a Světovou zdravotnickou organizací (WHO). Oficiálně tento den připadá na 14. 11., což je den narození kanadského lékaře Fredericka Bantinga, který se zasloužil o vynalezení léku proti cukrovce – inzulínu.

 

Počet diabetiků v naší populaci neustále stoupá. Tento trend byl zachycen u všech typů cukrovky. Díky neustálému zkvalitňování lékařské péče dochází k včasnému odhalení diabetu. Zatímco diabetes 1. typu přichází nečekaně a nelze jeho vzniku předcházet, vznik diabetu 2. typu do jisté míry ovlivnit lze. Nezdravý životní styl, nedostatek pohybu, nadměrný stres – to vše může být příčinami vzniku cukrovky. Vhodnou životosprávou a spoluprací s lékaři lze však předejít buďto samotnému diabetu či pozdějším závažnějším komplikacím. Mezi ně řadíme například choroby srdce a cév, poškození ledvin až jejich selhání, dále pak syndrom diabetické nohy vedoucí v mnoha případech až k amputaci dolní končetiny.

 

Cílem Světového dne diabetu je zvýšit povědomí o prevenci a péči o zdraví v souvislosti s touto nemocí. Pro návštěvníky budou během celé akce připravena stanoviště, kde si po několika jednoduchých testech mohou ověřit, jestli patří do rizikové skupiny pro vznik diabetu. Pro konzultaci výsledků budou na místě proškolení dobrovolníci z řad studentů lékařské fakulty.

 

Premiéru si letos odbyde výstava s názvem Neztrať nohu, která má upozornit na již výše zmiňovaný syndrom diabetické nohy. Kvůli tomuto přidruženému onemocnění přijde v České republice o nohu mnoho diabetiků. V mnohých případech však dochází k amputacím zcela zbytečně, neboť pacienti se k tomuto onemocnění propracují většinou nevhodnou životosprávou a zanedbáváním péče o své zdraví. Výstava tedy nutí návštěvníka zamyslet se nad tím, jak tomuto problému předcházet a tedy jak „neztratit nohu“.

 

Všichni návštěvníci jsou srdečně zváni!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

KDE ?

Olympia Brno 

KDY ?

10-11 LISTOPAD